Maruxa Barrio e eu preparamos dúas escolmas de literatura popular galega: unha dirixida a transmitir o rico tesouro patrimonial aproveitándoo no desenvolvemento dos máis pequenos, e outra unha antoloxía do noso conto popular, organizando e peneirando as recolleitas dos nosos grandes etnógrafos. Como unha pequena continuación daquela angueira propoño agora esa Flor da cantiga.

E seguindo coas cantigas, é dicir coas cancións, meto aquí esa Caixiña de música con media ducia de traducións que fixen, unhas solicitadas por amigos para as súas corais e outras por propia iniciativa. Van tamén algunha partitura e aquí podedes atopar a interpretación pública dalgunhas versións.

Reproduzo a serie de artigos publicados no seu día en A Nosa Terra  baixo o título de O fío da lingua, que tiña o propósito de estimular a curiosidade pola linguaxe. O meu cometido foi nese caso o de lector e divulgador de filólogos. Finalidade didáctica, de aprendizaxe e mellora do noso galego, ten igualmente Desaprenda a falar galego en 15 días, concibida como actividade predominantemente lúdica. E tamén é práctico para perfeccionarmos o noso coñecemento do galego Como dicilo?

Finalmente inclúo, en galego na edición base publicada en papel (La Galice, dez séculos de olladas francesas) e en francés na edición ampliada e dixital (La Galice racontée par des Français) unha serie de traballos, e de pesquisas que fun realizando ao longo dos anos sobre a presenza de Galiza en textos franceses. Hai unha asombrosa continuidade de testemuños dende a Chanson de Roland ao século XXI que é interesante coñecer. E constitúe para min un honor poder contar no segundo caso cun prefacio do meu amigo Ramón Chao.

Ás editoriais Galaxia, Xerais, Laiovento e Servizo de Publicacións da USC, o meu sincero agradecemento.

1983   - Lerias en enredos para os máis pequenos.

1994   - Antoloxía do conto popular galego.

2005   - O fío da lingua (PDF e EPUB).

2009   - La Galice, dez séculos de olladas francesas.

2010   - Desaprenda a falar galego en 15 días cos erros dun tradutor automático  (PDF).

2011   - La Galice racontée par des français (PDF e EPUB).

2014   - Flor da cantiga (PDF e EPUB).

2014   - Caixiña de música (PDF e EPUB).

2019   - Como dicilo? (PDF e EPUB).