Aquí presento unha escolma das miñas traducións e obras publicadas. Pulsando nas portadas accédese á páxina de cada editor, de existir inda, para poder mercalas. De estar esgotadas e libres de dereitos, ofrécese un PDF.